လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္

အကယ္၍ သင့္မွာသာ သင္ေနထိုင္ႏိုင္မယ့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္မွာလဲ? သင္က ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ပံုအေကာင္းဆံုးရွိတဲ့ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

စစ္တမ္းမ်ားအရ လန္ဒန္ႏိုင္ငံက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ တရားဥပေဒ၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ စတာေတြမွာ အေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရပါတယ္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပါရီၿမိဳ႕ကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြ၊ ဟင္းလ်ာေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဒုတိယအေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

တတိယေနရာမွာေတာ့ စီးပြားေရးအင္အားေကာင္းမြန္တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ New York ၿမိဳ႕ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

စတုတၳေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာကေတာ့ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ Amsterdam ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Amsterdam ၿမိဳ႕က စီးပြားေရးခိုင္ခန္႔ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ လူေနမႈပံုစံရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားစစ္တမ္းမ်ားအရလည္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕က နံပါတ္တစ္ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၿပီး စင္ကာပူနဲ႕ Toronto တို႕က ဒုတိယနဲ႔ တတိယေနရာတို႔မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ပါရီၿမိဳ႕နဲ႕ Amsterdam ၿမိဳ႕တို႔ကေတာ့ စတုတၳနဲ႔ ပဥၥမေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *