လူတိုင်း အလုပ်လုပ်ရာတွင် ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး လစာအမြင့်ဆုံးပေးသည့် company (၅)ခု

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်းများအလုပ်လုပ်ရာတွင် ပျော်ရွှင်နှစ်သက်မှုရှိခြင်းထက်ကောင်းသည့်အရာ မရှိပါဘူး။ အကယ်၍သင့်ကိုသာ လစာမြင့်မြင့်ပေးပြီး သင်လုပ်သည့်အလုပ်ကို သင်နှစ်သက်မြတ်နိုးခြင်းက အမှန်တကယ်ထပ်တူကျလာလျှင် သင့်ထပ်ပျော်နိင်မည့်လူမရှိတော့ပါဘူး။ ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီများဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လစာပေးခြင်း အများဆုံး ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။

1. Apple


Apple company တွင် software engineer တစ်ယောက်ကိုပေးသော အခြေခံလစာကန်ဒေါ်လာမှာ ၉၉၀၀၀ မှ ၁၃၇၀၀၀ ထိရှိပါတယ်။

2. T-Mobile

T-Mobile company တွင် software ဗိသုကာပညာရှင် အတွက်ပေးသော အခြေခံလစာမှာ ဒေါ်လာ ၁၇၄၀၀၀ မှ ဒေါ်လာ ၂၃၈၀၀၀ ထိဖြစ်ပါတယ်။

3. REI Adventure


REI company သည်outdoor ခရီးထွက်သူများအတွက် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများရောင်းချသော company တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်တီထွင် ဖန်တီးသူမန်နေဂျာ တစ်ယောက်၏ အခြေခံလစာမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၆၉၀၀၀ မှ ၁၁၂၀၀၀ ထိပေးပါတယ်။

4. Nike


Nike Company တွင် HR business partner director တစ်ယောက်ရသော အခြေခံလစာမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၁၃၈၀၀၀ မှ ၂၁၃၀၀၀ ထိရပါတယ်။

5. Hilton Hotel & Resorts


Hilton Hotel တွင် Project Manager တစ်ယောက်၏အခြေခံလစာမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၈၅၀၀၀ မှ ၁၅၄၀၀၀ ထိဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် အကောင်းဆုံး company စာရင်းတွင် နံပါတ် ၄၁ ရှိပါတယ်။

Leave a comment

Your email address will not be published.