ၾသစေတးလ်က ပလပ္စတစ္အသံုးျပဳမႈ တားဆီးဖို႔ အတြက္ ၾကိဳးပမ္း

ပလပ္စတစ္အိတ္ေတြကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားၿပီး စြန္႔ပစ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီလိုတားျမစ္မႈေတြကို ျပင္သစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နဲ႔ ကင္ညာႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ပလပ္စတစ္လံုး၀ကင္းစင္သြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိၿပီး လက္ရွိသံုးစြဲေနဆဲျဖစ္တဲ့ ပလတ္စတစ္အိတ္၊ ေကာ္ဖီခြက္၊ ပန္းကန္ျပား နဲ႔ တစ္ခါသံုးခြက္ေတြကို လည္း သံုးစြဲခြင့္ပိတ္ပင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေတးလ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ့ မာ့က္မက္ဂို၀မ္ က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ အဂါၤေန႔မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ တစ္ခါသံံုး ပလတ္စတစ္ေတြကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၈                   ကစၿပီးေတာ့ တားျမစ္သြားေတာ့မယ္လို႔ ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ ၾသစေတးလ်ေတာင္ပိုင္း က ၂၀၀၉ ခုနွစ္မွာ ဒီအစဥ္အစီကို စတင္ခဲ့ၿပီး မေဆြးေျမ႕ႏိုင္တဲ့ ပလတ္စတစ္ တားဆီးမႈ စခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပည္နယ္ရဲ႕ေနာက္ကေန ဆက္လက္က်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံကေတာ့ ၾသစေတးလ် ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နမိတ္နဲ႔ ေတာင္ပိုင္းနယ္နမိတ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြင္းလန္မွာ ၂၀၁၈ ကေနစၿပီးေတာ့ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ေတြကို သံုးစြဲခြင့္ပိတ္ပင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေတးလ်မွာရွိတဲ့ တန္ဆန္ေမးနီးယား ကေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ကေနစၿပီးေတာ့ တစ္ခါသံုးပလပ္စတစ္ေတြ၊ ဓါတ္ဆီသံုးၿပီး ျပဳလုပ္ထားတဲ့တစ္ခါသံုးခြက္ေတြနဲ႔ ပရိေဘာဂ အသံုးအေဆာင္ေတြကို သံုးစြဲခြင့္ ပိတ္ပင္သြားမယ့္ ပထမဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲခြင့္ ပိတ္ပင္တာက ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ က ဒီအစီအစဥ္ကို စခဲ့တာ ၂၀၀၂ ကပါ။ ဒီလိုစျဖစ္တာက သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ပလတ္စတစ္ေၾကာင့္ ႀကီးမားတဲ့ ေျမာင္းပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ကေတာ့ ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲခြင့္ပိတ္ပင္ခဲ့တာ ၂၀၀၈ ကပါ။

လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္အနည္းငယ္ေလာက္ က အေမရိကန္က ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲခြင့္ ပိတ္ပင္မႈ စတင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅ ကေနစတင္ၿပီးေတာ့ ဟာ၀ိုင္အီ လည္း ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲခြင့္ အျပည့္အ၀ ပိတ္ပင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အာဖရိကႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲခြင့္ ပိတ္ပင္ေနၿပီး ကင္ညာႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲပါက ေလးႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ႏိုင္ၿပီး အျမင့္ဆံုး ဒဏ္ေငြ ေလးေသာင္းထိ ေပးေဆာင္ရဖြယ္ရွိပါတယ္။

သံုးစြဲခြင့္ကို ပိတ္ပင္ရတဲ့ေနရာမွာ ပလတ္စတစ္တစ္ခုတည္း ကိုပဲ ပိတ္ပင္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက စတင္ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ ပလတ္စတစ္ခြက္၊ ပန္းကန္ျပား နဲ႔ ေငြထည္ပစၥည္းေတြကို သံုးစြဲခြင့္ပိတ္ပင္ထားၿပီး ၂၀၂၀ ကစတင္ၿပီး ဥပေဒ အရအေရးယူမႈေတြျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္သာ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံမွာေနထိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့စတိုင္က်လွပၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ အိတ္ေတြကို သံုးစြဲလာရဖို႔ရွိပါတယ္။

Source: Mashable

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *