iPhone ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ Android ဖုန္းပိုင္ရွင္ေတြဟာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ app ေတြကို အသံုးျပဳၾက

ကၽြန္ုပ္တုိ႔ သိခဲ့ရတာကေတာ့ Android အသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ iPhone အသံုးျပဳသူေတြၾကားမွာ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ ေလးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကိုပါပဲ။ Android အသံုးျပဳတဲ့သူေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုမို ရိုးသားၾကၿပီး iPhone ေတြကိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ပိုပိုင္ဆုိင္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔လို႔ မိသားစုစီမံကိန္းအစီအစဥ္ေတြလိုမ်ိဳးမွာေတာ့ ပိုမိုျခားနားတဲ့ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။ Dot Fertility & Period Tracker app ရဲ႕ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ Android အသံုးျပဳသူေတြဟာ အဆုိပါ app ကို အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာေတြအတြက္ အသံုးခ်ေနစဥ္မွာပဲ iOS အသံုးျပဳတဲ့ iPhone အသံုးျပဳသူေတြ ကေတာ့ Cycle tracker လိုမ်ိဳး ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေပးမယ္႔ app ေတြကို download ျပဳလုပ္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ App မွ စစ္တမ္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ app အသံုးျပဳသူ အေယာက္ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္တမ္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ဆာေဗးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆာေဗးစစ္တမ္းမွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ Android အသံုးျပဳၾကတဲ့ Dot Fertility & Period Tracker အသံုးျပဳသူေတြဟာ Android OS အသံုးျပဳၾကၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာေတြအတြက္ အစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ကေတာ့ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ iOS အသံုးျပဳၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ iOS အသံုးျပဳသူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ရာသီစက္၀န္းမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈ ေတြကို တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ Dot Fertility & Period Tracker app ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

Dot Fertility & Period Tracker အေနျဖင့္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုရရွိတဲ့ဆိုတာ တိတိက်က် မရွင္းလင္းေပမယ္႔ အသံုးျပဳသူေတြဟာ အဆုိပါ app ေတြကို ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ကာ သူတုိ႔ရဲ႕ အသံုးျပဳမႈပံုစံေတြကို သတင္းေပးပို႔မႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

“ Android အသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ iOS အသံုးျပဳသူေတြ ၾကားမွ အခုလိုမ်ိဳး ျခားနားေနတာကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနနဲ႔ အေတာ္ေလး အံ့ၾသသင့္ခဲ့ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ေတြကို စူးစမ္းဖို႔အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္” လို႔ Cycle Technologies ရဲ႕ တည္ေထာင္သူ Leslie Heyer က ေျပာၾကား ပါတယ္။

“ ဒီလူဦးေရအခ်ဳိးအစားႏႈန္းေတြအရ အႀကီးအက်ယ္ကြဲျပားျခားနားေနမႈနဲ႔ မတူညီတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ သူတုိ႔ အသံုးျပဳတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းရဲ႕ OS ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး app ေတြကို အသံုးျပဳမႈပံုစံေတြဟာလည္ ကြဲျပားျခားနားသြား ပါတယ္” လို႔ ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။

Dot ဆိုတာကေတာ့ app market ေတြထဲမွာ ရွိတဲ့ အျခားေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ မ်ိဳးပြားမႈဆုိင္ရာေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ app ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဲဒီ app ကေန အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ မ မ်ိဳးဥေၾကြ(ရာသီစက္၀န္း) တဲ့အခ်ိန္ကာလ၊ ေရာဂါလကၡဏာ ႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားဖို႔ရန္ ရည္ညႊန္းႏုိင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တြက္ခ်က္ေပးပါတယ္။

အျခားေလ့လာမႈေတြအရလည္း အဆုိပါ Android အသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ iOS အသံုးျပဳသူေတြ ၾကားမွာ လိင္မႈဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာလည္း ကြဲျပားျခားနားေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း Amatch.com ရဲ႕ ေလ့လာမႈ တစ္ခုအရ Android အသံုးျပဳသူေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံမႈမွာ စိတ္ေက်နပ္မႈပိုရၾကၿပီး iOS အသံုးျပဳသူေတြကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ လိင္ဆက္ဆံမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း လိင္မႈဆုိင္ရာတစ္ခုတည္းတင္မဟုတ္ပဲ အျခားတစ္ဘက္ကေန ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Android အသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ iOS အသံုးျပဳသူေတြ ၾကားမွာ ေနာက္ထက္ ျခားနားခ်က္ေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ iOS အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားမႈ နဲ႔ iPhone အသံုးျပဳမႈဟာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ iPhone အသံုးျပဳသူအမ်ားစုဟာ ပညာတက္အသုိင္းအဝိုင္းက သူေတြလို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Dot အေနျဖင့္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ကိုလည္း ေထာက္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ iOS အသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ Android အသံုးျပဳသူေတြၾကားမွာ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအရေတာ့ ကြဲျပားျခားတာမ်ိဳး ရွိလား ဆိုတာမ်ိဳးကိုေတာ့ သူတို႔ေတြ မသိရွိႏုိင္ပါဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

Dot ဟာ ေဂ်ာ့ေတာင္းတကၠသုိလ္ရဲ႕ သုေတသနဌာနႏွင့္ ပါတနာေတြ ျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးပြားမႈဆုိင္ရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ေတြကို ေလ့လာသုေတသနျပဳၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ app ေတြကို ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ယခုေလ့လာမႈကို Android အသံုးျပဳတဲ့သူေတြက ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မိုးဆက္ကို(STM)

UNICODE FONT :iPhone ပိုင်ရှင်များနှင့် Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ app တွေကို အသုံးပြုကြ

ကျွန်ုပ်တို့ သိခဲ့ရတာကတော့ Android အသုံးပြုသူတွေနဲ့ iPhone အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ ကွဲပြားခြားနားချက် လေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ Android အသုံးပြုတဲ့သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် ပိုမို ရိုးသားကြပြီး iPhone တွေကိုတော့ အမျိုးသမီးအများစုက ပိုပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။

ဒါပေမယ့်လို့ မိသားစုစီမံကိန်းအစီအစဉ်တွေလိုမျိုးမှာတော့ ပိုမိုခြားနားတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ Dot Fertility & Period Tracker app ရဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ Android အသုံးပြုသူတွေဟာ အဆိုပါ app ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာတွေအတွက် အသုံးချနေစဉ်မှာပဲ iOS အသုံးပြုတဲ့ iPhone အသုံးပြုသူတွေ ကတော့ Cycle tracker လိုမျိုး ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပေးမယ့် app တွေကို download ပြုလုပ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အဆိုပါ App မှ စစ်တမ်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် app အသုံးပြုသူ အယောက် ၅၀၀၀၀ ကျော်ကို စစ်တမ်းတစ်ခု အနေနဲ့ ဆာဗေးကောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆာဗေးစစ်တမ်းမှာ ပါ၀င်ကြတဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော Android အသုံးပြုကြတဲ့ Dot Fertility & Period Tracker အသုံးပြုသူတွေဟာ Android OS အသုံးပြုကြပြီး ကိုယ်၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာတွေအတွက် အစီအစဉ်တွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။

အဲဒီရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းသော iOS အသုံးပြုကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းသော iOS အသုံးပြုသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရာသီစက်၀န်းမှတစ်ဆင့် ကိုယ်၀န်ဆောင်မှု တွေကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် Dot Fertility & Period Tracker app တွေကို အသုံးပြုပြီး အစီအစဉ်တွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။

Dot Fertility & Period Tracker အနေဖြင့် အဆိုပါ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုရရှိတဲ့ဆိုတာ တိတိကျကျ မရှင်းလင်းပေမယ့် အသုံးပြုသူတွေဟာ အဆိုပါ app တွေကို ဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်ကာ သူတို့ရဲ့ အသုံးပြုမှုပုံစံတွေကို သတင်းပေးပို့မှုတွေ ပြုလုပ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

“ Android အသုံးပြုသူတွေနဲ့ iOS အသုံးပြုသူတွေ ကြားမှ အခုလိုမျိုး ခြားနားနေတာကို ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ အတော်လေး အံ့သြသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွနု်ပ်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်တွေကို စူးစမ်းဖို့အတွက် ပိုပြီး စိတ်၀င်စားစရာတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်” လို့ Cycle Technologies ရဲ့ တည်ထောင်သူ Leslie Heyer က ပြောကြား ပါတယ်။

“ ဒီလူဦးရေအချိုးအစားနှုန်းတွေအရ အကြီးအကျယ်ကွဲပြားခြားနားနေမှုနဲ့ မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေဟာ သူတို့ အသုံးပြုတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့ OS တွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး app တွေကို အသုံးပြုမှုပုံစံတွေဟာလည် ကွဲပြားခြားနားသွား ပါတယ်” လို့ ဆက်လက်ပြောပါတယ်။

Dot ဆိုတာကတော့ app market တွေထဲမှာ ရှိတဲ့ အခြားသော ကိုယ်၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာတွေကို ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ app တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီ app ကနေ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မ မျိုးဥကြွေ(ရာသီစက်၀န်း) တဲ့အချိန်ကာလ၊ ရောဂါလက္ခဏာ နှင့် ကလေးမွေးဖွားဖို့ရန် ရည်ညွှန်းနိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို တွက်ချက်ပေးပါတယ်။

အခြားလေ့လာမှုတွေအရလည်း အဆိုပါ Android အသုံးပြုသူတွေနဲ့ iOS အသုံးပြုသူတွေ ကြားမှာ လိင်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာလည်း ကွဲပြားခြားနားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း Amatch.com ရဲ့ လေ့လာမှု တစ်ခုအရ Android အသုံးပြုသူတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံမှုမှာ စိတ်ကျေနပ်မှုပိုရကြပြီး iOS အသုံးပြုသူတွေကတော့ ပိုပြီးတော့ လိင်ဆက်ဆံမှုတွေ ပြုလုပ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သို့သော်လည်း လိင်မှုဆိုင်ရာတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ပဲ အခြားတစ်ဘက်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Android အသုံးပြုသူတွေနဲ့ iOS အသုံးပြုသူတွေ ကြားမှာ နောက်ထက် ခြားနားချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ iOS အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ပညာရေးအဆင့်အတန်း မြင့်မားမှု နဲ့ iPhone အသုံးပြုမှုဟာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ iPhone အသုံးပြုသူအများစုဟာ ပညာတက်အသိုင်းအဝိုင်းက သူတွေလို့ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

Dot အနေဖြင့် အခြားသော အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုလည်း ထောက်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ iOS အသုံးပြုသူတွေနဲ့ Android အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအရတော့ ကွဲပြားခြားတာမျိုး ရှိလား ဆိုတာမျိုးကိုတော့ သူတို့တွေ မသိရှိနိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။

Dot ဟာ ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ သုတေသနဌာနနှင့် ပါတနာတွေ ဖြစ်ပြီး မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာနှင့် ဆက်နွယ်နေသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကို လေ့လာသုတေသနပြုပြီး ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ app တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်၀င်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ ယခုလေ့လာမှုကို Android အသုံးပြုတဲ့သူတွေက ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

မိုးဆက်ကို(STM)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *