LG Electronics က ျခင္အႏၱရာယ္ကင္းေဝးေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔ရွိ ေဆးရံု ၁၀ ခုကို ျခင္ေျပးနည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးကူညီ

၂၀၁၇  ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္၊ ရန္ကုန္။ ။ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း အီလက္ထေရာနစ္ကုမၸဏီ LG Electronics သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ျခင္ေျပးနည္းပညာျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဆးရံုႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆးရံု (၁၀) ခုကို ပံ့ပိုးကူညီ ေပးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကက်င္းပခဲ့သည့္ LG ၏ Valuable Night ပြဲႀကီးတြင္ LG Electronics ၏ မန္းေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Mr. Paul Park က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအရ ဤပံ့ပိုးေပးမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဤနည္းပညာကို အမွန္တကယ္လိုအပ္သူမ်ားထံသို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးလိုသည့္ LG ၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။

လူနာမ်ားကို အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

ေရာဂါေဝဒနာေၾကာင့့္ေဆးရံုတက္ေနရသည့္လူနာမ်ားသည္ ခုခံအားအလြန္နည္းေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရွိေနတတ္ကာ၊ ၎တို႔အျမန္ဆံုးျပန္လည္က်န္းမာလာေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ကာ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ LG Electronics အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဆးရံုႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆးရံု (၁၀) ခုတို႔ျဖင့္ပူးေပါင္းကာ ၎ေဆးရံုမ်ားကို ျခင္ေျပးနည္းပညာ ပါဝင္ေသာတီဗီမ်ား ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။ ဤပံ့ပိုးကူညီမႈရရွိထားေသာေဆးရံုမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆစ္မီတေ၀့ေဆးရံုု (Samitivej Hospital) ၊ အလံုကေလးေဆးရံု၊ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုသစ္ႀကီး၊ ရန္ကင္းကေလးေဆးရံု၊ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းဦး ကေလးေဆးခန္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကုတင္ ၅၅၀ မႏၲေလးကေလးေဆးရံု၊ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံု၊ ကုတင္ ၃၀၀ မႏၲေလး သင္ၾကားေရးေဆးရံု၊ မႏၲေလးအရိုးေဆးရံု၊ မႏၲေလးအမ်ိဳးသမီးေဆးရံု တို႔ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၊ ျမန္မာျပည္သူေတြႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း အၿမဲရွာေဖြေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခုေနာက္ဆံုးေပၚ ျခင္ေျပးနည္းပညာဟာ ဒီအခ်က္ကို အေျခခံထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေနထိုင္မႈပံုစံကို ေကာင္းက်ိဳးေပးၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္က အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ေရာဂါေတြရန္က ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ ဒီနည္းပညာနဲ႔ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ပံ့ပိုးကူညီ ေပးေနပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ေဆး႐ုံေတြနဲ႔လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈဟာ   ေရာဂါကူးစက္ခံရဖုိ႔ လြယ္တဲ့ လူနာေတြကို အကာအကြယ္ေပးထားႏိုင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟု LG အီလက္ထေရာနစ္ျမန္မာကုမၸဏီ၏ Home Electronics Product Manager ျဖစ္သူ Mr. Ki Nam Lee က ဆိုသည္။

ျခင္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိသနည္း

LG Electronics ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆးရံု ၁၀ ခုတို႔ ယခုကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကမာၻ႔အႏၱရာယ္အရွိဆံုးသတၱဝါျဖစ္ေသာ ျခင္မ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္လူနာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ျခင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေတြ႔ရွိရၿပီး၊ ၎တို႔ကို ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရတတ္သည္။ ကမာၻ႔လူဦးေရပိုမိုထူထပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမာၻ တစ္ဝန္းတြင္ ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေရာဂါမ်ားလည္း လူေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ျခင္မ်ားသည္ ကူးစက္ေရာဂါပိုးအေျမာက္အမ်ားကို သယ္ေဆာင္္ၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြး၊ ငွက္ဖ်ား၊ Yellow Fever ၊ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ေရာဂါမ်ား လည္းပါဝင္သည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး (World Health Organization) ၏အဆိုအရ ျခင္ကိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူသန္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္သည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ား ကူးစက္ခံရလ်က္ရွိသည္။ 

ျခင္ေျပးနည္းပညာသည္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ရည္ရြယ္၍ LG Electronics က ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ အပူပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား အတြက္အထူးတီထြင္ထားသည့္ ျခင္ေျပးနည္းပညာသည္ ဓာတုပစၥည္းကင္းစင္ကာ လူတုိ႔အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေစသည္။ ျခင္ေျပးထုတ္ကုန္မ်ားမွ Ultrasonic Wave ထုတ္လႊတ္ေသာ နည္းပညာသည္ ျခင္မ်ား၏အာရံုေၾကာစနစ္ကို ဟန္႔တားကာ ျခင္မ်ားကိုေမာင္းထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎ Wave မ်ားကို လူမ်ားမၾကားႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ႀကိမ္ႏႈန္း (34k KHz ေက်ာ္ခန္႔) ထုတ္လႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤနည္းပညာကို အသိအမွတ္ျပဳဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ ဆန္းသပ္စစ္ေဆးထားၿပီးျဖစ္ကာ၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ TUV NORD တို႔ကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထံမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသိပၸံနည္းပညာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္တို႔ကိုလည္း ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအရ ျခင္ေျပးနည္းပညာ၏ ပ်မ္းမွ်ျခင္ေျပးႏႈန္းသည္ ၇၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

“ေရာဂါကိုယ္စီနဲ႔ ေဆးရံုတက္ေနရတဲ့ လူနာေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနဟာ အားနည္းတဲ့အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ သူတို႔ေတြရဲ႕လက္ရွိက်န္းမာေရးကို ပိုဆိုးမသြားေစဖို႔နဲ႔ ျခင္ကိုက္ခံရတာေၾကာင့္ ထပ္မံၿပီး ကူးစက္ေရာဂါေတြမျဖစ္ေစဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ လူနာေတြနဲ႔ကေလးေတြအတြက္ ျခင္အႏၱရာယ္ကင္းေဝးတဲ့ ေဆးရံုေတြျဖစ္ဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ျခင္ေျပးနည္းပညာဟာ ဒီလိုေဆးရံုမ်ိဳးေတြဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဝါရင့္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးပညာရွင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ေထြးက ဆိုသည္။

LG Electronics အေနျဖင့္ “ျခင္ကင္းစင္သည့္ ေဆးရံုမ်ား” အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းမွာ ၎ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းလူဦးေရအထူထပ္ဆံုး ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္ကာ၊ ျခင္ေၾကာင့္ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုး ေနရာမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ LG Electronics အေနျဖင့္ ျခင္ေျပးနည္းပညာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္လည္း အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည့္အေလ်ာက္ ဤပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္ကို အျခားေဆးရံုမ်ားတြင္လည္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ေခတ္သစ္ေဆးပညာမွာ ကာကြယ္ျခင္းက အဓိကက်ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ LG Electronics ရဲ႕ ျခင္ေျပးနည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လူနာေတြကို ျခင္အႏၱရာယ္က ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါၿပီ။ လူနာေတြမွာ ျခင္ကိုက္ခံရမႈ မျဖစ္ပြားႏိုင္ ေတာ့ဘူးဆိုတာသိထားတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေဆးကုသမႈအပိုင္းေတြနဲ႔ ေဆးကုသေပးမႈစံႏႈန္းေတြကို ပိုမိုျမွင့္တင္ သြားႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုသစ္ႀကီး (ရန္ကုန္) ၏ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာညြန္႔ညြန္႔ေဝ က ဆိုသည္။

Unicode :LG Electronics က ခြင်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန်ရည်ရွယ်ကာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့ရှိ ဆေးရုံ ၁၀ ခုကို ခြင်ပြေးနည်းပညာများ ပံ့ပိုးကူညီ

mosquito

၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်၊ ရန်ကုန်။ ။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီ LG Electronics သည် နောက်ဆုံးပေါ် ခြင်ပြေးနည်းပညာဖြင့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့ရှိ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆေးရုံနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ (၁၀) ခုကို ပံ့ပိုးကူညီ ပေးခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကျင်းပခဲ့သည့် LG ၏ Valuable Night ပွဲကြီးတွင် LG Electronics ၏ မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mr. Paul Park က ပြောကြားခဲ့သော အစီအစဉ်များအရ ဤပံ့ပိုးပေးမှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဤနည်းပညာကို အမှန်တကယ်လိုအပ်သူများထံသို့ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးလိုသည့် LG ၏ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
လူနာများကို အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောရောဂါများမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း

ရောဂါဝေဒနာကြောင့့်ဆေးရုံတက်နေရသည့်လူနာများသည် ခုခံအားအလွန်နည်းသောအခြေအနေမျိုးတွင် ရှိနေတတ်ကာ၊ ၎င်းတို့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ကျန်းမာလာရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ကာ အန္တရာယ်ကင်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် LG Electronics အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့ရှိ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆေးရုံနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ (၁၀) ခုတို့ဖြင့်ပူးပေါင်းကာ ၎င်းဆေးရုံများကို ခြင်ပြေးနည်းပညာ ပါဝင်သောတီဗီများ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်။ ဤပံ့ပိုးကူညီမှုရရှိထားသောဆေးရုံများမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံု (Samitivej Hospital) ၊ အလုံကလေးဆေးရုံ၊ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး၊ ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံ၊ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းဦး ကလေးဆေးခန်း၊ မန္တလေးမြို့တွင် ကုတင် ၅၅၀ မန္တလေးကလေးဆေးရုံ၊ မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံ၊ ကုတင် ၃၀၀ မန္တလေး သင်ကြားရေးဆေးရုံ၊ မန္တလေးအရိုးဆေးရုံ၊ မန္တလေးအမျိုးသမီးဆေးရုံ တို့ဖြစ်သည်။

“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေ စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေပြီး၊ မြန်မာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း အမြဲရှာဖွေနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခုနောက်ဆုံးပေါ် ခြင်ပြေးနည်းပညာဟာ ဒီအချက်ကို အခြေခံထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကို ကောင်းကျိုးပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရောဂါတွေရန်က ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ဒီနည်းပညာနဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပံ့ပိုးကူညီ ပေးနေပါတယ်။ မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုဟာ ရောဂါကူးစက်ခံရဖို့ လွယ်တဲ့ လူနာတွေကို အကာအကွယ်ပေးထားနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။” ဟု LG အီလက်ထရောနစ်မြန်မာကုမ္ပဏီ၏ Home Electronics Product Manager ဖြစ်သူ Mr. Ki Nam Lee က ဆိုသည်။

ခြင်များသည် အဘယ်ကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသနည်း

LG Electronics ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံ ၁၀ ခုတို့ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်နိုင်ခြင်းသည် ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အရှိဆုံးသတ္တဝါဖြစ်သော ခြင်များ၏ အန္တရာယ်မှ ဆေးရုံများနှင့်လူနာများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ခြင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်တွေ့ရှိရပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာနိုင်ငံတို့ ကဲ့သို့သော အပူပိုင်းဒေသများတွင် အများဆုံးတွေ့ရတတ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေပိုမိုထူထပ်လာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းတွင် ခြင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားတတ်သောရောဂါများလည်း လူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားစေသော အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပြီဖြစ်သည်။ ခြင်များသည် ကူးစက်ရောဂါပိုးအမြောက်အများကို သယ်ဆောင်ပြီး သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ ငှက်ဖျား၊ Yellow Fever ၊ ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါတို့ကဲ့သို့သော အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သည့်ရောဂါများ လည်းပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (World Health Organization) ၏အဆိုအရ ခြင်ကိုက်ခံရမှုကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လူသန်းပေါင်း ၃၀၀ ကျော်သည် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါများ ကူးစက်ခံရလျက်ရှိသည်။

ခြင်ပြေးနည်းပညာသည် အန္တရာယ်ကင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးနိုင်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးစံနှုန်းများကို မြှင့်တင်ပေးရန်ရည်ရွယ်၍ LG Electronics က မြန်မာကဲ့သို့သော အပူပိုင်းနိုင်ငံများ အတွက်အထူးတီထွင်ထားသည့် ခြင်ပြေးနည်းပညာသည် ဓာတုပစ္စည်းကင်းစင်ကာ လူတို့အတွက် အန္တရာယ်ကင်းစေသည်။ ခြင်ပြေးထုတ်ကုန်များမှ Ultrasonic Wave ထုတ်လွှတ်သော နည်းပညာသည် ခြင်များ၏အာရုံကြောစနစ်ကို ဟန့်တားကာ ခြင်များကိုမောင်းထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း Wave များကို လူများမကြားနိုင်သော အန္တရာယ်ကင်းသည့် ကြိမ်နှုန်း (34k KHz ကျော်ခန့်) ထုတ်လွှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ဤနည်းပညာကို အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဆန်းသပ်စစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်ကာ၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု၊ သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော TUV NORD တို့ကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းများ ထံမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းပညာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့ကိုလည်း ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် စစ်ဆေးမှုရလဒ်များအရ ခြင်ပြေးနည်းပညာ၏ ပျမ်းမျှခြင်ပြေးနှုန်းသည် ၇၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။

“ရောဂါကိုယ်စီနဲ့ ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ လူနာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ အားနည်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့တွေရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးကို ပိုဆိုးမသွားစေဖို့နဲ့ ခြင်ကိုက်ခံရတာကြောင့် ထပ်မံပြီး ကူးစက်ရောဂါတွေမဖြစ်စေဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ လူနာတွေနဲ့ကလေးတွေအတွက် ခြင်အန္တရာယ်ကင်းဝေးတဲ့ ဆေးရုံတွေဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ခြင်ပြေးနည်းပညာဟာ ဒီလိုဆေးရုံမျိုးတွေဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ဝါရင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာတင်မောင်ထွေးက ဆိုသည်။

LG Electronics အနေဖြင့် “ခြင်ကင်းစင်သည့် ဆေးရုံများ” အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ကြီးများဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့်အကြောင်းမှာ ၎င်းမြို့ကြီးများသည် နိုင်ငံတွင်းလူဦးရေအထူထပ်ဆုံး နေထိုင်သည့်မြို့ကြီးများဖြစ်ကာ၊ ခြင်ကြောင့်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေအများဆုံး နေရာများဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ LG Electronics အနေဖြင့် ခြင်ပြေးနည်းပညာသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကျေးလက်ဒေသများတွင်လည်း အကျိုးပြုနိုင်ကြောင်း ယုံကြည်သည့်အလျောက် ဤပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ကို အခြားဆေးရုံများတွင်လည်း ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။

“ခေတ်သစ်ဆေးပညာမှာ ကာကွယ်ခြင်းက အဓိကကျပါတယ်။ အခုဆိုရင် LG Electronics ရဲ့ ခြင်ပြေးနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့လူနာတွေကို ခြင်အန္တရာယ်က ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါပြီ။ လူနာတွေမှာ ခြင်ကိုက်ခံရမှု မဖြစ်ပွားနိုင် တော့ဘူးဆိုတာသိထားတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဆေးကုသမှုအပိုင်းတွေနဲ့ ဆေးကုသပေးမှုစံနှုန်းတွေကို ပိုမိုမြှင့်တင် သွားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။” ဟု အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး (ရန်ကုန်) ၏ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာညွန့်ညွန့်ဝေ က ဆိုသည်။

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *