မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ Web Portal တိုက်ခိုက်ခံရ

မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ website ဖြစ်သော www.moi.gov.mm သည် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ည ထဲက DDOS တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ကြုံရခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံ IP လိပ်စာများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် တစ်ချက် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိယခုအချိန်တွင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသည် ကို တွေ့ရသည်။

Leave a comment

Your email address will not be published.