:ေလေအးေပးစက္ Airconေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

အခုလို ပူျပင္းတဲ ့ ေႏြရာသီမွာ Air-Conေလးဖြင့္ျပီး ေနရတာဟာ အပူဒဏ္ကို သက္သာေစျပီး ဇိမ္ရွိပါတယ္။ Air-Conကို ပိ္တ္ထားရင္ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပိုက္ဆံကို ေခြ်တာႏိုင္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္သလို ေအာက္ပါ Air-Con ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြကို လည္း ကာကြယ္ျပီးသား ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းႏွင့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာ ႏွာေခါင္းဟာ ရွဴသြင္းလိုက္တဲ့ေလကို ေႏြးေထြးေစျပီး စိုစြတ္မႈရရွိေအာင္ ႏွာေခါင္းအေျမွးပါးမွ ထြက္လာတဲ့ အစိုဓာတ္ Moistureေတြက ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ေအးျမေျခာက္ေသြ႔တဲ့ေလနဲ႔ ရုတ္တရက္ထိေတြ႔ရတာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းအေျမွးပါးေတြ ေရာင္ရမ္းျပီး ခၽြဲေတြပိုထြက္လာကာ ႏွာေစးႏွာပိတ္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ခၽြဲရည္ေတြမ်ားလာတဲ့အခါ လည္ေခ်ာင္းထဲ စီး၀င္လာျပီး ေခ်ာင္းဆိုးလာပါတယ္။ ႏွာေခါင္းနဲ႔ ဆက္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာရိုးေခါင္းေပါက္ထဲေရာက္သြားကာ Sinusေတြမွာ ခၽြဳဲေတြ ပိတ္မိသြားပါတယ္။… Continue reading :ေလေအးေပးစက္ Airconေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား