အထီးက်န္ေနပါသလား၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ သင္တစ္ေယာက္ထဲမဟုတ္ပါဘူး

သူငယ္ခ်င္းေတြမရွိတဲ့အခါမွာ အထီးက်န္တဲ့လို႔ခံစားေနရပါသလား။ ဒါဟာ သင္အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဆင္းမႈတစ္ခုပါ။ သင္ဟာ တိရစာၦန္ရံုေစာင့္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး သင့္အေနျဖင့္ လူသားမ်ားနွင့္ မဆက္ဆံရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရတယ္ဆိုပါစို႔။ ဘယ္အရာက သင္ဂရုစိုက္စရာျဖစ္လာမွာလဲ။ သင္ေစာင့္ၾကည့္ရတဲ့ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ အစာနွင့္ေရလံုေလာက္မႈ၊ ေနရာ စသည္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေတြးမ်ိဳးအတြက္ လူမႈစိတ္ပညာရွင္ John Cacioppo မွအေျဖတစ္ခုကို ရွာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ လူေတြၾကားမွာ ရွိတဲ့ဆက္ဆံေရးကို လိုအပ္တယ္လို႔ ေတြးထင္ထားတဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္အေနျဖင့္ မိသားစု၊ အိမ္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေဝးမွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရေကာင္း ရႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ တစ္ကိုယ္တည္း အားငယ္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္ျပီး မိသားစုကို လြမ္းစိတ္မ်ားေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အထီက်န္ဆန္မႈကို ခံစားရလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ခံစားရမႈသည္ ဦးေနွာက္ကို ေျပာင္းလဲေစျပီး အေတြးမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕ေစကာ ပိုမို စိတ္ဓါတ္က်ဆင္မႈမ်ားျဖစ္လာပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္သာမက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္လည္း အဝလြန္ျခင္းနွင့္… Continue reading အထီးက်န္ေနပါသလား၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ သင္တစ္ေယာက္ထဲမဟုတ္ပါဘူး