ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီမ်ားမွ ရဲကင္းႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္၊ မနက္ ၁ နာရီတြင္ ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္း ရဲကင္းႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤလီမ်ားမွ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ ေနရာအမ်ားအျပားရွိ ရဲကင္းႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤလီမ်ားမွ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး ရဲတပ္၀င္မ်ားမွ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ရဲတပ္သားအခ်ိဳ႕ က်ဆံုး ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ည ၁ နာရီမွ စတင္၍ နတ္ေခ်ာင္း၊ တမန္းသား၊ ကြမ္းသီးပင္ေခ်ာင္းဝ၊ နံ႕သာေတာင္၊ နံ႕သာေတာင္ေခ်ာင္းဝ၊ မီးတိုက္ေခ်ာင္းဝ၊ က်ီးကၽြန္း၊ ဇီးပင္ေခ်ာင္းဝ၊ ေလာင္းဒုံ၊ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၊ ဇင္ပိုင္ညာ၊ သေရကုန္းေဘာင္၊ ပေညာင္ပင္ႀကီး၊ ေရႊရင္ေအး၊ ျမင္းလြတ္၊ အလယ္သံေက်ာ္၊ ဥေဒါင္း(နတလ)၊ သေဘၤာေကြ႕၊ ခ်ိန္ခါလီ၊ ကိုးတန္ေကာက္၊ သဝန္ေခ်ာင္း၊… Continue reading ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီမ်ားမွ ရဲကင္းႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္