ရံုးထိုင္သမားမ်ားအတြက္ ထိုင္ခံုမွာထုိင္ရင္း အေၾကာေျဖရေအာင္

အလုပ္ထိုင္ခံုမွာ ထိုင္ေနရင္း အေညာင္းမိေနသလား။ ေအာက္ပါ ရိုးရွင္းတဲ့ နည္းေလးေတြသံုးျပီး အေၾကာဆန္႔ၾကည့္ရေအာင္။ အေၾကာမေျဖခင္ အရင္ဆံုး အသက္ကို ဝဝရႈပါ။ နာက်င္မႈခံစားရသည္အထိ အေၾကာကို မဆန္႔ပါနွင့္။ နည္းလမ္းတစ္ခုဆီကို ၁၀စကၠန္႔အနည္းဆံုး လုပ္ၾကည့္ပါ။ ပံုမွန္ေျဖးညင္းစြာလုပ္ေဆာင္ပါ။ ရံုးတြင္း အေၾကာေျဖနည္။ ၁။ လက္နွစ္ဖက္ကို အေပၚဖက္သို႔ ေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ ဆန္႔တန္းလိုက္ပါ။ ၂။ လက္တစ္ဖက္ကို ေခါင္းေပၚမွ ျဖတ္၍ အျခားပခံုးဖက္ကို လွမ္းထိပါ။ တျခားတစ္ဖက္ကို ခါးနား(သို႔) ေဘးနားခ်ထားပါ။ ၃။ ဖိနပ္ခၽြတ္ျပီး ေျခေခ်ာင္း မ်ားကိုလွဳပ္ရွားပါ။ ထိုေနာက္ ခါးကို ေျဖာင့္တန္းစြာ ကုန္းျပီး လက္မွ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို လွမ္းထိပါ။ ၄။ လက္ဝါးကို ေခါင္းအေပၚနားရွိ နံရံသို႔ ထိျပီး ပခံုးမ်ားနွင့္ ေနာက္ေက်ာရိုးအတြက္ အေၾကာေျဖပါ။ ၅။လက္ေကာက္ဝတ္နွင့္ တံေတာင္ဆစ္ကို… Continue reading ရံုးထိုင္သမားမ်ားအတြက္ ထိုင္ခံုမွာထုိင္ရင္း အေၾကာေျဖရေအာင္