အေးချမ်းတည်ငြိမ်သောနိုင်ငံ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ အဆင့် ၁၀၄ အဖြစ် တိုးတက်လာ

၂၀၁၇ Global Peace Index ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောနိုင်ငံအဆင့်တွင် အဆင့် ၁၀၄ အဖြစ် တိုးတက်လာကြောင်း သိရှိရသည်။ GPI အဖွဲ့အစည်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ရှိသော နိုင်ငံများ၏ တည်ငြိမ်မှုကို တိုင်းတာသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ရလဒ်များကို တစ်နှစ်တစ်ခါ ထုတ်ပြန်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတို့ အပေါ် အခြေခံတွက်ချက်ပြီး ရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကာ ၂၀၁၇ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှ အဆင့် ၁၁၄ မှ အဆင့် ၁၀၄ အဖြစ် တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထူးခြားချက်အနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ရလဒ်မှာ ၁၁၄ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကဲ့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည့် ရလဒ်နှင့် တူနေသည်။ GPI… Continue reading အေးချမ်းတည်ငြိမ်သောနိုင်ငံ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ အဆင့် ၁၀၄ အဖြစ် တိုးတက်လာ